SUSUNAN PENGURUS PUSAT

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

MASA BAKTI 2015-2018Pusat Kajian Strategik Keinsinyuran (CEIPS)

Ketua Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, IPU
Wakil Ketua Dr. Ir. Yogi Pratomo Widhiarto, IPM
Wakil Ketua Dr. Ir. Suhono H Supangkat
Wakil Ketua Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc
Wakil Ketua Ir. Khairul Saleh Fatah
Wakil Ketua Ir. Adi Sufiadi Yusuf Abdurrajak, M.Eng, IPM
Sekretaris Dr. Ir. Yono Reksoprodjo